Jäsenyys - Rekisteriseloste

SUOMEN MARKKINOINTITUTKIMUSSEURA RY:N REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Markkinointitutkimusseura ry, sähköposti: toimisto@tutkimusseura.org

2. YHTEYSHENKILÖ
Jukka Helske

3. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Jäsenyysasioiden hoitaminen ja seuran toiminnan ja toimintojen kehittäminen jäsenten palvelemiseksi

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jäsenen henkilötiedot: nimi, tehtävänimike, yritys, osoite (kotiin ja työpaikalle, jäsen itse valitsee, kumpaa käytetään postitusosoitteena) ja sähköpostiosoite
Jäsenyyttä koskevat tiedot: jäsenmaksun maksamista koskevat tiedot, jäsennumero, jäseneksi liittymisaika ja jäsenen osallistuminen seuran toimintaan.
Jäsenen antamat kiellot: suoramarkkinointikielto

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jäsenen henkilötiedot saadaan jäseneltä itseltään.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja luovutetaan käytettäväksi jäsenille myönnettävien etujen tarjoamiseen tai antamiseen sekä muuhun jäsenyyttä palvelevaan suoramarkkinointiin. Muita tietoja kuin nimi, tehtävänimike ja yhteystiedot ei luovuteta.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on atk-pohjainen. Henkilötiedot on suojattu normaalein tietoteknisin järjestelyin. Tietojärjestelmään ja siellä oleviin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain Suomen Markkinointitutkimusseuran toimihenkilöt ja sen lukuun toimivat alihankkijat. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisteriseloste on päivitetty Suomen Markkinointitutkimusseura ry:n hallituksen kokouksessa 16.4.2015.

(Henkilötietolaki 10 §)