SMTS - Toiminta tänään

Suomen Markkinointitutkimusseura on perustettu kehittämään markkinointitutkimusalalla työskentelevien ihmisten ammatillista osaamista.

Ensimmäiset pöytäkirjat kirjattiin alan konkareiden voimin 1950-luvulla. Seuran jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Nyt SMTS:n piirissä vaikuttaa yli 200 alan ammattilaista.

SMTS toimii markkinointitutkimusalan aktiivisena foorumina. Seura järjestää vuosittain yhden edullisen seminaarin ja 4-5 jäsenille maksutonta tilaisuutta ajankohtaisista, kiinnostavista tutkimusaiheista.

Seuran toimintaa ohjaa hallitus, jossa on sekä markkinointitutkimuksen tekijöitä että käyttäjiä. Näin näkökulma alaan säilyy laaja-alaisena ja objektiivisena. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vastaa vuositasolla järjestettävien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta.

SMTS toimii yhteistyössä muiden markkinointitutkimusalan sidosryhmien kanssa.

Tilaisuudet järjestetään vapaaehtoisvoimin ja omakustannushintaan.

Seuran hallitus ottaa mielellään vastaan kysymyksiä, kommentteja ja kehitysideoita Seuran toimintaan liittyen.